Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên Xô và đổi mới đất nướt ở Việt Nam là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hoàn cảnh chung của Trung Quốc, Việt Nam và Liên Xô trước khi cải tổ, đổi mới là trải qua thời gian xây dựng CNXH sau chiến tranh đã đạt được một số thành tựu nhưng nhìn chung chưa hiệu quả thậm chí là đều rơi vào khủng hoảng trầm trọng về kinh tế xã hội.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X