Điểm tương đồng lớn nhất giữa công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc (1978)

Xuất bản: 20/01/2021 - Cập nhật: 22/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điểm tương đồng lớn nhất giữa công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc (1978) với Đổi mới ở Việt Nam (1986)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cuôc cải cách mở cửa ở Trung Quốc (1978) với Đổi mới ở Việt Nam (1986) đều có điểm tương đồng là sự trì trệ và khủng hoảng kinh tế trong một thời gian dài trước đó.

Giải thích:
Tuy Trung Quốc và Việt Nam có những sự khác biệt nhất định trên nhiều phương diện, nhưng công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc và công cuộc đổi mới ở Việt Nam có những nét tương đồng sau:
- Đã từ bỏ mô hình kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (Trung Quốc) hoặc theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Việt Nam)
- Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo hướng xây dựng hệ thống luật pháp ngày càng tương đồng với hệ thống luật pháp hiện đại.
- Xây dựng các tổ chức xã hội phi chính phủ đa dạng gồm các hội nghề nghiệp, văn hoá, tôn giáo, xã hội.... các tổ chức này ngày càng có vai trò to lớn trong các lĩnh vực mà Nhà nước không với tay tới.
- Hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia vào hầu hết các tổ chức quốc tế, các tổ chức khu vực
- Đảm bảo sự cầm quyền và lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trên tất cả các mặt.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Trung Quốc là:

Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Trung Quốc gồm có Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Quảng Châu, Trùng Khánh.Đặc biệt, tại Trung Quốc, các trung tâm công nghiệp lớn tập trung chủ yếu ở miền Đông. Đây là những khu vực đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế và sản xuất của quốc gia. Các thành phố lớn ở miền Đông Trung Quốc phải kể đến như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Vũ Hán nổi tiếng với cơ sở hạ tầng hiện đại, sự đa dạng trong các ngành công nghiệp và khả năng thu hút đầu tư nước ngoài. Với sự tập trung đáng kể của các ngành công nghiệp quan trọng như điện tử, dệt may, ô tô, và công nghệ cao, miền Đông Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước này.

Các đồng bằng ở miền Đông Trung Quốc theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là:

Các đồng bằng ở miền đông Trung Quốc theo thứ tự từ bắc xuống nam là Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam

Điểm nổi bật của tình hình kinh tế Trung Quốc trong những năm 1978 đến năm 1998 là gì?

Điểm nổi bật của tình hình kinh tế Trung Quốc trong những năm 1978 đến năm 1998 là nền kinh tế phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Nhân tố nào sau đây là nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển và thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc?

Chính sách phát triển đúng đắn là nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển và thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc.

Sau 20 năm cải cách, mở cửa (1979-1999) nền kinh tế Trung Quốc như thế nào?

Sau 20 năm cải cách, mở cửa (1979-1999) nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của

Những thay đổi đáng kể trong nền kinh tế Trung Quốc được ghi nhận là kết quả của Công cuộc hiện đại hóa và các chính sách cải cách kinh tế.
Giải thích
Năm 1978,khi ông Đặng Sơn Cung trở thành người đứng đầu, ông đưa ra và áp dụng những chính sách cải cách kinh tế mới cho nền kinh tế Trung Quốc . Những chính sách này đã đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và đưa nền kinh tế này trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, đồng thời cũng góp phần đưa Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia quan trọng nhất trong cộng đồng quốc tế.

Một trong những thế mạnh để phát triển công nghiệp của Trung Quốc là

Một trong những thế mạnh để phát triển công nghiệp của Trung Quốc là Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ.
Trung Quốc hoàn toàn có đủ điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp là nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng lớn. và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Đặc điểm nào sau đây không phải là thành tựu của nền kinh tế Trung Quốc?

Đặc điểm không phải là thành tựu của nền kinh tế Trung Quốc: Vươn lên trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới .

Trong những năm trở lại đây nền kinh tế Trung Quốc có những thành tựu:


Đáp án: D. Cả 3 đáp án trên
Giải thích: (trang 46 SGK Địa lí 8).

Thành tựu quan trọng nhất của nền kinh tế Trung Quốc là gì?

Thành tựu quan trọng nhất của nền kinh tế Trung Quốc là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X