Điểm khác của công nghiệp văn hoá so với các ngành công nghiệp khác là gì?

Xuất bản: 11/12/2023 - Cập nhật: 11/12/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Điểm khác của công nghiệp văn hoá so với các ngành công nghiệp khác là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điểm khác của công nghiệp văn hoá so với các ngành công nghiệp khác là các sản phẩm được tạo ra trên cơ sở khai thác và phát huy giá trị của di sản văn hoá.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X