Điểm khác biệt chính của đốt sống cổ 1 là:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Điểm khác biệt chính của đốt sống cổ 1 là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm luật - môn khác học mới nhất

X