Điểm giống nhau giữa phủ định siêu hình và phủ định biện chứng là ?

Xuất bản: 15/10/2020 - Cập nhật: 15/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Điểm giống nhau giữa phủ định siêu hình và phủ định biện chứng là ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điểm giống nhau giữa phủ định siêu hình và phủ định biện chứng là đều là sự xóa bỏ đi sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X