Điểm giống nhau cơ bản giữa Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968) và Chiến tranh đặc

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điểm giống nhau cơ bản giữa “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968) và “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) và Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) đều là các chiến lược thuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, nằm trong chiến lược toàn cầu của Mĩ thực hiện xuyên suốt sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X