Điểm chung trong nội dung phản ánh của hai đoạn trích dẫn sau là gì? Sử để ghi

Xuất bản: 11/12/2023 - Cập nhật: 11/12/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Điểm chung trong nội dung phản ánh của hai đoạn trích dẫn sau là gì?
“Sử để ghi việc, mà việc hay hoặc dở đều dùng làm gương răn cho đời sau”.
(Ngô Sỹ Liên và các sử thần nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Tập I, Sđd, tr. 101)
“Dân ta phải biế

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điểm chung trong nội dung phản ánh của hai đoạn trích dẫn: Vai trò, ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với cuộc sống.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X