Điểm chung trong nội dung phản ánh của các tư liệu 2, 3, 4 (Lịch sử 10, tr. 31)

Xuất bản: 11/12/2023 - Cập nhật: 11/12/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Điểm chung trong nội dung phản ánh của các tư liệu 2, 3, 4 (Lịch sử 10, tr. 31) là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điểm chung trong nội dung phản ánh của các tư liệu 2, 3, 4 (Lịch sử 10, tr. 31) là vai trò của lịch sử - văn hoá trong sự phát triển của ngành du lịch.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X