Địa hình không phải nhân tố làm cho Bắc Trung Bộ có sự phân hóa về

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Địa hình không phải nhân tố làm cho Bắc Trung Bộ có sự phân hóa về

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Địa hình không phải nhân tố làm cho Bắc Trung Bộ có sự phân hóa về đường lối chính sách.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X