Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Đình Thi?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Đình Thi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X