Di truyền y học tư vấn có nhiệm vụ

06/11/2020 167

Câu Hỏi:
Di truyền y học tư vấn có nhiệm vụ
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Di truyền y học tư vấn có nhiệm vụ chẩn đoán, cung cấp thông tin về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã có bệnh này, từ đó cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ, đề phòng và hạn chế hậu quả xấu ở đời sau

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X