Đến giữa thế kỉ XIX, tình hình nổi bật ở nước Đức là gì?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 26/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Đến giữa thế kỉ XIX, tình hình nổi bật ở nước Đức là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đến giữa thế kỉ XIX, tình hình nổi bật ở nước Đức là từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Vì sao Đức là kẻ hung hăng nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Đức tiến lên chủ nghĩa đế quốc khi phần lớn đất đai trên thế giới đã được phân chia xong. Với tiềm lực kinh tế hùng mạnh nhưng lại có quá ít thuộc địa, Đức công khai đòi dùng vũ lực để phân chia lại thế giới. Do đó Đức là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành thuộc địa .....

Sự kiện nào đã mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức kể từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?

Sự kiện đã mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức kể từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là Hít-le được chỉ định làm thủ tướng.

Năm 1989, “bức tường Béclin” (biểu tượng chia đôi nước Đức trong thời gian Chiến tranh lạnh) bị phá bỏ là do:

Năm 1989, “bức tường Béclin” (biểu tượng chia đôi nước Đức trong thời gian Chiến tranh lạnh) bị phá bỏ là do người dân hai miển tháo dỡ để thực hiện việc tái thống nhất nước Đức.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, những nước nào phân chia chiếm đóng lãnh thổ nước Đức?

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, những nước phân chia chiếm đóng lãnh thổ nước Đức là: Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp.

Đặc điểm chung của các nước Đức, Ialia và Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX là gì?

Đặc điểm chung của các nước Đức, Ialia và Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX là: Phát xít hóa, quân phiệt hóa chế độ, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược và trở thành lò lửa chiến tranh

Các nước Đức, l-ta-li-a, Nhật Bản tìm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) bằng cách

Các nước Đức, l-ta-li-a, Nhật Bản tìm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) bằng cách thiết lập chế độ độc tài phát xít.

Cơ quan nào nắm vai trò điều hành nền kinh tế nước Đức trong những năm 1929-1939?

Cơ quan nắm vai trò điều hành nền kinh tế nước Đức trong những năm 1929-1939 là tổng hội đồng kinh tế

Sau khi lên nắm quyền, Chính phủ Hítle đã tổ chức lại nền kinh tế nước Đức theo hướng nào?

Sau khi lên nắm quyền, Chính phủ Hítle đã tổ chức lại nền kinh tế nước Đức theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự

Nước Đức thống nhất vào thời điểm

Nước Đức thống nhất vào thời điểm tháng 10-1990.
Ngày mùng 3 tháng 10 năm 1990, chưa đầy một năm sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, Đông Đức và Tây Đức tái thống nhất, và ngày này đã trở thành “Ngày thống nhất” của nước Đức.

Sự kiện nào khởi đầu cho quá trình tự do hành động để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới mới của nước Đức?

Sự kiện khởi đầu cho quá trình tự do hành động để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới mới của nước Đức là Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X