Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập

Xuất bản: 27/10/2021 - Cập nhật: 10/11/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở In-đô-nê-xi-a?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở In-đô-nê-xi-a là Hà Lan.

Thực dân Hà Lan đã thực hiện chiếm đóng In-đô-nê-xi-a trong khoảng thời gian từ năm 1945-1949. Tới ngày 27/12/1949, Hà Lan công nhận chủ quyền của In-đô-nê-xi-a.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Vương triều nào đã thống nhất được In-đô-nê-xi-a?

In-đô-nê-xi-a được thống nhất dưới vương triều Mô-giô-pa-hit (1213 - 1527).

Giải thích: Thế kỉ XIII, dòng vua Gia-va mạnh lên thống nhất Xu-ma-tơ-ra dưới vương triều Mô-giô-pa-hit.

Vương triều Mô-giô-pa-hit

Quần đảo In-đô-nê-xi-a được thống nhất dưới vương triều nào?

Từ rất nhiều nước nhỏ trên hai đảo Xu-ma-tơ-ra và Gia-va, đến cuối thế kỉ XIII, dòng vua Gia-va mạnh lên, đã chinh phục được Xu-ma-tơ-ra, thống nhất In-đô-nê-xi-a dưới Vương triều Mô-giô-pa-hit (1213 - 1527).

Nét nổi bật về sự phân hóa xã hội ở In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì?


Giải thích: Công nhân và tư sản ra đời là hệ quả của các cuộc cách mạng ở In-đô-nê-xi-a. Các cuộc cách mạng, khởi nghĩa do tư sản lãnh đạo đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia

Năm 1967, năm nước: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po đã kí tuyên bố về việc thành lập "Hiệp hội các nước Đông Nam Á" tại

Năm 1967, năm nước: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po đã kí tuyên bố về việc thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á tại Băng Cốc (Thái Lan).

Ở In-đô-nê-xi-a, ngay từ thế kỉ XV, XVI, thực dân phương Tây đã có mặt và từng bước chiếm lĩnh thị trường gồm:

Ở In-đô-nê-xi-a, ngay từ thế kỉ XV, XVI, thực dân phương Tây đã có mặt và từng bước chiếm lĩnh thị trường gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Đến giữa thế kỉ XIX, Hà Lan hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lập nền thống trị thực dân trên đất nước này.

Đa số người In-đô-nê-xi-a theo tôn giáo


Đáp án: A. Hồi giáo
Giải thích: (trang 53 SGK Địa lí lớp 8).

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X