Đề xuất nào sau đây phù hợp với nội dung đề bài?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Đọc đề bài sau và trả lời câu hỏi:

Ý kiến 1: Muốn học giỏi môn Ngữ văn chỉ cần đọc nhiều sách, học thuộc nhiều văn thơ.
Ý kiến 2: Không cần đọc nhiều sách, không cần học thuộc nhiều thơ văn, chỉ cần luyện nhiều về tư duy, về cách nói, cách viết là có thể học giỏi môn Ngữ văn.

Anh (chị) hãy bác bỏ một trong hai quan điểm về kinh nghiệm học môn Ngữ văn, rồi đề xuất một vài kinh nghiệm học Ngữ văn tốt nhất.
Đề xuất nào sau đây phù hợp với nội dung đề bài?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X