Để xác định được tương quan trội lặn người ta sử dụng:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Để xác định được tương quan trội lặn người ta sử dụng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Để xác định được tương quan trội lặn người ta sử dụng phép lai phân tích

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X