Để thu hút vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài, Trung Quốc đã

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 12/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Để thu hút vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài, Trung Quốc đã

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Để thu hút vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài, Trung Quốc đã thành lập các đặc khu kinh tế, các khu chế xuất.
Theo SGK Địa lí 11 trang 92
Trung Quốc thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường trao đổi hàng hóa với thị trường thế giới và cho phép các công ti, doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tu, quản lí sản xuất công nghiệp tại các đặc khu kinh tế, các khu chế xuất.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của đường lối cải cách - mở cửa từ năm 1978 là

Đường lối đổi mới của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hóa, đưa đất nước Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh.

Nhân tố nào sau đây là nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển và thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc?

Chính sách phát triển đúng đắn là nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển và thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc.

Ý nào sau đây không đúng về nền kinh tế Trung Quốc?

Ý không đúng về nền kinh tế Trung Quốc: Khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa các vùng ngày càng thu hẹp.
Khái quát
- Công cụôc hiện đại hóa mang lại những thay đổi lớn trong nền kinh tế Trung Quốc.
- Việc giữ ổn định xã hội và mở rộng giao lưu buôn bán với nước ngoài đã tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới, đời sống người dân hiện được cải thiện rất nhiều.

Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của

Những thay đổi đáng kể trong nền kinh tế Trung Quốc được ghi nhận là kết quả của Công cuộc hiện đại hóa và các chính sách cải cách kinh tế.
Giải thích
Năm 1978,khi ông Đặng Sơn Cung trở thành người đứng đầu, ông đưa ra và áp dụng những chính sách cải cách kinh tế mới cho nền kinh tế Trung Quốc . Những chính sách này đã đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và đưa nền kinh tế này trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, đồng thời cũng góp phần đưa Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia quan trọng nhất trong cộng đồng quốc tế.

Đặc điểm nào sau đây không phải là thành tựu của nền kinh tế Trung Quốc?

Đặc điểm không phải là thành tựu của nền kinh tế Trung Quốc: Vươn lên trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới .

Trong những năm trở lại đây nền kinh tế Trung Quốc có những thành tựu:


Đáp án: D. Cả 3 đáp án trên
Giải thích: (trang 46 SGK Địa lí 8).

Thành tựu quan trọng nhất của nền kinh tế Trung Quốc là gì?

Thành tựu quan trọng nhất của nền kinh tế Trung Quốc là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X