Để tạo ưu thế lai, khâu quan trọng đầu tiên là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Để tạo ưu thế lai, khâu quan trọng đầu tiên là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để tạo ưu thế lai, khâu quan trọng đầu tiên là tạo ra các dòng thuần

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X