Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide, thực hiện

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 28/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide, thực hiện:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide, thực hiện: Slide Show \ Custom Animation, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học văn phòng Test mới nhất

X