Để lập được kế hoạch cá nhân, ta cần nắm được điều gì?

04/12/2020 12

Câu Hỏi:
Để lập được kế hoạch cá nhân, ta cần nắm được điều gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chọn đáp án: B

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X