Để khắc chữ hoặc hình trên thủy tinh người ta sử dụng dung dịch nào dưới đây ?

03/12/2020 161

Câu Hỏi:
Để khắc chữ hoặc hình trên thủy tinh người ta sử dụng dung dịch nào dưới đây ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Để khắc chữ hoặc hình trên thủy tinh người ta sử dụng dung dịch HF.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X