Để đẩy nhanh sự phát triển, Nhật Bản rất coi trọng yếu tố nào?

Xuất bản: 07/04/2023 - Cập nhật: 07/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Để đẩy nhanh sự phát triển, Nhật Bản rất coi trọng yếu tố nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Để đẩy nhanh sự phát triển, Nhật Bản rất coi trọng giáo dục và khoa học kĩ thuật.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X