Để cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít, trong các năm 1936 - 1939, ở ba nước Đông

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Để cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít, trong các năm 1936 - 1939, ở ba nước Đông Dương đã thành lập

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X