Để chống ô nhiễm tiếng ồn cho một lớp học gần chợ, có thể thực hiện theo cách

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Để chống ô nhiễm tiếng ồn cho một lớp học gần chợ, có thể thực hiện theo cách nào sau đây:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X