Để bao vây vùng có điện từ trường, người ta thường dùng các biện pháp nào sau

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 03/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Để bao vây vùng có điện từ trường, người ta thường dùng các biện pháp nào sau đây:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X