Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong dầu hỏa

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X