Dãy gồm các kim loại bị hòa tan trong dung dịch NaOH là

Xuất bản: 02/10/2020 - Cập nhật: 02/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Dãy gồm các kim loại bị hòa tan trong dung dịch NaOH là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Dãy gồm các kim loại bị hòa tan trong dung dịch NaOH là Al, Zn

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X