Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Dãy chất  H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2, trong nước đều là chất điện li mạnh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X