Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là văn bản viết theo phương thức nào?

Xuất bản: 18/09/2020 - Cập nhật: 28/02/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là văn bản viết theo phương thức nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là văn bản viết theo phương thức nghị luận.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X