Đặt một vật sáng song song và cách màn M một đoạn 2m (hình vẽ). Một thấu kính

14/01/2021 440

Câu Hỏi:
Đặt một vật sáng song song và cách màn M một đoạn 2m (hình vẽ). Một thấu kính được đặt luôn song song với màn M, di chuyển thấu kính trong khoảng giữa vật và màn thì thu được hai vị trí cho ảnh rõ nét và cách nhau 40cm. Tiêu cự của thấu kính này là
Đặt một vật sáng song song và cách màn M một đoạn 2m (hình vẽ). Một thấu kính hình ảnh 1
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Theo nguyên lí thuận nghịch của chiều truyền ánh sáng ta được:
Đặt một vật sáng song song và cách màn M một đoạn 2m (hình vẽ). Một thấu kính hình ảnh 2
$L={d}_{1}+{d}_{2}={d}^{\prime}_{1}+{d}^{\prime} 2$ và ${d}_{2}-{d}_{1}=l$
$\Rightarrow {d}_{1}=\frac{{L}-l}{2}=50 {~cm}$
và ${d}_{1}^{\prime}={d}_{2}=\frac{{L}+l}{2}=120 {~cm}$
$\Rightarrow {f}=\frac{{d}_{1} \cdot {d}_{1}^{\prime}}{{d}_{1}+{d}_{1}^{\prime}}=48 {~cm}$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X