Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của bài thơ Bác ơi!?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của bài thơ "Bác ơi!"?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giá trị nghệ thuật:

- Bài thơ có kết cấu ba phần rõ ràng

- Giọng điệu trữ tình đặc trưng, ngọt ngào, thiết tha của tình thương mến

- Nghệ thuật biểu hiện của bài thơ đậm đà bản sắc dân tộc

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X