Dàn ý của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm có bố cục giống dàn ý

11/11/2020 258

Câu Hỏi:
Dàn ý của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm có bố cục giống dàn ý một bài văn tự sự (Mở bài, thân bài và kết bài).
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X