Dẫn nhiệt là hình thức:

26/11/2020 10

Câu Hỏi:
Dẫn nhiệt là hình thức:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt
⇒ Đáp án C

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X