Dẫn chứng nào sau đây chứng minh Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dẫn chứng nào sau đây chứng minh Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X