Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên ghi chép:

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên ghi chép:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Chọn đáp án: C
Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên ghi chép: dựa vào Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên và Sử kí tục biên của Phan Phu Tiên.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X