Đại hội lần thứ II của Đảng đã quyết định xuất bản tờ báo

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 15/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đại hội lần thứ II của Đảng đã quyết định xuất bản tờ báo

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đại hội lần thứ II của Đảng đã quyết định xuất bản tờ báo Nhân dân

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X