Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2 -1951) họp tại đâu?

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 15/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2 -1951) họp tại đâu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2 -1951) họp tại Chiêm Hoá (Tuyên Quang)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X