Đặc điểm nổi bật trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ là

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 07/02/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặc điểm nổi bật trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đặc điểm nổi bật trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ là do Đảng Quốc đại lãnh đạo bằng biện pháp hòa bình.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X