Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau 1954 là

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau 1954 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau 1954 là Đất nước bị chia cắt thành hai miền

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X