Đặc điểm nhiệt độ nào dưới đây không phải của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 19/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm nhiệt độ nào dưới đây không phải của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam (từ dãy Bạch Mã trở vào).

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đặc điểm nhiệt độ không phải của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam là trong 2-3 tháng nhiêt độ trung bình thấp hơn 18oC.
Giải thích:
Theo SGK Địa lí 12 trang 48:

Thiên nhiên mang sắc thái của vùng khí hậu cận xích đạo gió mùa.
Nền nhiệt độ thiên về khí hậu xích đạo, quanh năm nóng, nhiệt độ trung bình năm trên 25 độ C và không có tháng nào dưới 20 độ C. Biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ. Khí hậu gió mùa thể hiện ở sự phân chia thành hai mùa mưa và khô, đặt biệt từ vĩ độ 14oB trở vào.
...

=> Đặc điểm nhiệt độ không phải của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam là trong 2-3 tháng nhiêt độ trung bình thấp hơn 18oC.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đặc điểm và nhiệt độ của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam( từ dãy Bạch Mã trở vào ) là

Đặc điểm và nhiệt độ của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam( từ dãy Bạch Mã trở vào ) là nhiệt độ trung bình trên 25oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ

Đặc điểm nào không đúng với khí hậu phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

Đặc điểm nào không đúng với khí hậu phần lãnh thổ phía Nam nước ta là biên độ nhiệt năm cao vì phần lãnh thổ phía Nam nóng quanh năm, biên độ nhiệt năm nhỏ

Phát biểu nào sau đây không đúng về thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam nước ta thuộc vùng khí hậu cận xích đạo gió mùa, nắng nóng quanh năm, không có tháng nào nhiệt độ dưới 200C và biên độ nhiệt năm nhỏ.!!=> Nhận xét lãnh thổ phía nam có biên độ nhiệt trung bình năm lớn là không đúng.

Thành phần thực vật, động vật phần lãnh thổ phía Nam nước ta (từ dãy Bạch Mã trở vào) phần lớn thuộc vùng xích đạo và nhiệt đới từ

Thành phần thực vật, động vật phần lãnh thổ phía Nam nước ta (từ dãy Bạch Mã trở vào) phần lớn thuộc vùng xích đạo và nhiệt đới từ phương Nam (nguồn gốc Mã Lai-In-đô-nê-xi-a) đi lên hoặc từ phía tây (Ấn Độ-Mianma) di cư sang.

Biểu hiện nào sau đây không phải của cảnh quan thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam nước ta

Biểu hiện không phải của cảnh quan thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam nước ta là các loài thú lông dày là động vật của vùng ôn đới có thời tiết lạnh.

Giải thích: Phần lãnh thổ phía Nam có khí hậu cận xích đạo với nền nhiệt cao nên không xuất hiện thú lông dày.

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu củ phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào)

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu củ phần lãnh thổ phía Nam là đới rừng cận xích đạo gió mùa

Phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta (từ dãy Bạch Mã trở vào)

Phần lãnh thổ phía Nam nước ta có khí hậu nhiệt đới cận xích đạo: nhiệt độ trung bình năm trên 250C, phân hóa thành hai mùa mưa – khô rõ rệt, khí hậu nắng nóng quanh năm và biên độ nhiệt năm nhỏ.

=> Nhận xét biên độ nhiệt trung bình năm lớn là không đúng.

Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào) đặc trưng cho vùng khí hậu

Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào) đặc trưng cho vùng khí hậu cận xích đạo gió mùa

Ở phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào), nơi xuất hiện loại rừng thưa nhiệt đới khô nhiều nhất là:

Ở phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào), nơi xuất hiện loại rừng thưa nhiệt đới khô nhiều nhất là Tây Nguyên

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X