Đặc điểm chung của các phần tử hợp thành cụm trục trước xe đạp là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Đặc điểm chung của các phần tử hợp thành cụm trục trước xe đạp là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X