Đà Nẵng là trung tâm công nghiệp quan trong nhất của vùng nào dưới đây?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đà Nẵng là trung tâm công nghiệp quan trong nhất của vùng nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X