Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có tác dụng như thế nào đối với

Xuất bản: 27/10/2021 - Cập nhật: 27/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có tác dụng như thế nào đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Lào và Campuchia?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có tác dụng đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Lào và Campuchia là kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh dân chủ.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X