Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sau khi Trần Quý Khoáng lên ngôi vua, lấy hiệu và Trùng Quang đế và phát động khởi nghĩa.Cuộc khởi nghĩa đã phát triển nhanh chóng ở các vùng từ Thanh Hóa đến Hóa Châu.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X