Cung bậc nào sau đây không được dùng để miêu tả tiếng đàn của các nhạc công?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Cung bậc nào sau đây không được dùng để miêu tả tiếng đàn của các nhạc công?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X