Cụm từ G5 trong hộp tên có nghĩa là gì

19/04/2022 4

Câu Hỏi:
Cụm từ G5 trong hộp tên có nghĩa là gì
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Cụm từ G5 trong hộp tên có nghĩa là ô ở cột G hàng 5

Cụm từ G5 trong hộp tên có nghĩa là ô ở cột G hàng 5

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X