Của chung trong câu Duyên này thì giữ vật này của chung chỉ những ai ?

08/12/2020 106

Câu Hỏi:
Của chung trong câu Duyên này thì giữ vật này của chung chỉ những ai ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Của chung trong câu Duyên này thì giữ vật này của chung chỉ bộ 3 Vân - Trọng - Kiều.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X