Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em có ý nghĩa gì?

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em có ý nghĩa gì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em có ý nghĩa tôn trọng và quan tâm đến trẻ em vì tương lai của đất nước. Trẻ em có quyền được sống trong một môi trường an toàn mà không bị phân biệt đối xử. Trẻ em có quyền tiếp cận nước, thức ăn, được chăm sóc y tế, giáo dục và có tiếng nói trong các quyết định có ảnh hưởng đến hạnh phúc, phúc lợi của trẻ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đối với Châu Á, Việt Nam là nước thứ mấy ký Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

Đối với Châu Á, Việt Nam là nước đầu tiên ký Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm nào?

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm 1989.

Bổ sung kiến thức:
Ngày 20/11/1989, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (Công ước về quyền trẻ em) và mở cho các nước ký, phê chuẩn và tham gia theo Nghị quyết số 44/25.

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em thể hiện điều gì?

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đối với trẻ em.

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có bao nhiêu điều và bao nhiêu quyền?

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có 54 điều, 29 quyền.

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm nào?

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm 1989.

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có bao nhiêu điều và bao nhiêu quyền

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em (văn bản gốc) có 54 điều, 29 quyền. Sau đó được UNICEF, tổ chức về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc, tóm lược lại trong 10 quyền cơ bản như sau:

Đối với Châu Á, Việt Nam là nước thứ mấy ký Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em?

Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á và là nước thứ hai trên thế giới ký phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990.

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm nào?

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm 1989.

đề trắc nghiệm gdcd 6 mới nhất

X