Công thức phân tử CaCO3 tương ứng với thành phần hóa học chính của loại đá nào

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Công thức phân tử CaCO3 tương ứng với thành phần hóa học chính của loại đá nào sau đây ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Công thức phân tử CaCO3 tương ứng với thành phần hóa học chính của đá vôi.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X