Công thức chung của dãy đồng đẳng chứa axetilen là

Xuất bản: 04/04/2023 - Cập nhật: 04/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Công thức chung của dãy đồng đẳng chứa axetilen là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Công thức chung của dãy đồng đẳng chứa axetilen là CnH2n-2 (n ≥ 2).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X