Công suất thiết kế là công suất có thể đạt được trong điều kiện nào sau đây:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Công suất thiết kế là công suất có thể đạt được trong điều kiện nào sau đây:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị- marketing học mới nhất

X